Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Arne Eldøen
Solveig Kleve

Kitty Grande
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Aksel Mære
Ole Rygh
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Martin Haugan
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Per Bergeen
Martin Haugan

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ole Rygh
Aksel Mære
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Kitty Grande

Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad