Solveig Kleve
Kitty Grande
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Wiik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen


Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg


Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Per Bergeen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Wiik
Martin Haugan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad