Kåre Martinsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Harald Grøtte
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale


Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen


Trond Kvaale
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad