Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Ruth Rognes
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Kitty Grande
Morten Mortensen

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen


Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen


Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Morten Mortensen
Kitty Grande
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad