Harald Grøtte
Kristian Randahl
Kitty Grande
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik


Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren


Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad