Trond Kvaale
Per Wiik

Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Arne Aagren


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen

Per Wiik
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad