Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Arne Eldøen


Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Per Wiik
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan


Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas


Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Per Wiik
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus


Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad