Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Kristian RandahlHenry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry RinnanKristian Randahl
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Aksel Mære
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad