Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Harald Grøtte
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Ivar Grande
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harry Hofstad
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm


Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud


Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Ivar Grande
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Harald Grøtte

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad