Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Trond Kvaale


Karl Dolmen
Kitty Grande
Ole Rygh
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte


Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan


Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ole Rygh
Kitty Grande
Karl Dolmen


Trond Kvaale
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad