Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Harry Rønning
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære


Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan


Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Per Bergeen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Harry Rønning
Arne Aagren
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad