Per Wiik
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Ivar Grande

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Harry Hofstad
Trond Kvaale

Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh

Trond Kvaale
Harry Hofstad

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Ivar Grande
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad