Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Per Wiik

Henry Rinnan

Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd UrstrømmenArne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne AagrenOdd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Kristian Randahl
Harry Rønning
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Henry Rinnan

Per Wiik

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad