Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Arne Aagren
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Arne Aagren

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad