Ivar Grande

Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære

Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad