Solveig Kleve
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale


Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Per Bergeen

Hans Egeberg
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Bergeen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness


Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad