Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan


Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness


Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad