Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad