Martin Haugan
Morten Mortensen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Harald Grøtte


Johannes Karlsen

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Wiik


Kitty Grande
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Rinnan

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Henry Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Kitty Grande


Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Johannes Karlsen


Harald Grøtte
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Morten Mortensen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad