Per Wiik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Ingrid EldøenJohannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Johannes KarlsenIngrid Eldøen
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad