Harald Grøtte
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Wiik
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Henry Rinnan


Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus


Henry Rinnan

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad