Kitty Grande


Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Bergeen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Per Bergeen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes


Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad