Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Kitty Grande

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Wiik

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Per Wiik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad