Karl Dolmen
Martin Haugan
Ole Rygh
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Ivar Grande
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære


Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl


Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ivar Grande

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ole Rygh
Martin Haugan
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad