Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande
Birger Olsen
Martin Haugan

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Martin Haugan
Birger Olsen
Ivar Grande
Per Wiik
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad