Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Arne Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen


Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Aksel Mære
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kitty Grande
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Wiik


Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Arne Eldøen

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad