Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd UrstrømmenArne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne AagrenOdd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad