Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad