Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Johannes Karlsen

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik


Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren


Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad