Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ivar Grande
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad