Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad