Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Harry Rønning
Per Wiik
Arne Aagren

Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan

Arne Aagren
Per Wiik
Harry Rønning
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad