Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Martin Haugan
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Arne Aagren
Gunlaug Dundas


Birger Olsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen


Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Martin Haugan
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad