Arne Eldøen

Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Per Wiik

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Martin Haugan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Per Wiik
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad