Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Kitty Grande
Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Inga Lerfald

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Inga Lerfald

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Kitty Grande

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad