Kitty Grande
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Per Bergeen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Kitty Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad