Per Wiik
Birger Olsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Per Bergeen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Per Bergeen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Birger Olsen
Per Wiik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad