Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Aksel Mære
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen


Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Harry Rønning
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Arne Aagren


Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune


Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen


Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Per Bergeen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad