Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad