Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald


Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen


Arne Aagren
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Arne Aagren


Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan


Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ruth Rognes
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad