Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Kitty Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad