Ivar Grande

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad