Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Per Wiik
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Kitty Grande


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Kitty Grande
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Harry Rønning
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad