Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad


Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Morten Mortensen

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Birger Olsen

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Harry Rønning

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Birger Olsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Morten Mortensen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan


Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Kristian Randahl
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad