Gunlaug Dundas


Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Birger Olsen

Inga Lerfald
Per Wiik
Arne Eldøen
Arne Aagren

Aksel Mære
Ole Rygh
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ole Rygh
Aksel Mære

Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Wiik
Inga Lerfald

Birger Olsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse


Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad