Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Kitty Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Per Wiik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Per Wiik
Aksel Mære

Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad