Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Per Bergeen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Kitty Grande


Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan


Kitty Grande
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Per Bergeen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad