Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Rolf Rinnan

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Arne Aagren
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Per Wiik

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad