Harry Rønning
Ivar Grande

Ole Rygh

Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Harry Hofstad
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness

Ole Rygh

Ivar Grande
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad