Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Arne Aagren

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Arne Aagren
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad