Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan


Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren


Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Harry Rønning

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad