Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad