Aksel Mære
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Per Wiik
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes


Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm


Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Per Wiik
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Aksel Mære


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad