Martin Haugan
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Solveig Kleve
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Ole Rygh

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Ole Rygh

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad