Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad