Harry Rønning
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad