Kristian Randahl
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad