Egil Sivertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan

Kitty Grande
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad


Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus


Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande

Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad