Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Arne Aagren

Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Kitty Grande
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen

Arne Aagren
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad