Svein Syvertsen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Trond Kvaale


Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Harry Hofstad


Trond Kvaale
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad