Henry Rinnan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Per Wiik

Henry Skjelstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Sigurd Rivrud

Fødd i Tinn 2.6.1921, død 7.1.2000. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april til mai 1945. Livstidsdom, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Henry Skjelstad

Per Wiik
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad