Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen


Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Sigurd Rivrud

Fødd i Tinn 2.6.1921, død 7.1.2000. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april til mai 1945. Livstidsdom, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ivar Grande


Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad