Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ivar Grande


Ole Rygh
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan

Ruth Rognes
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Birger Olsen
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Sigurd Rivrud

Fødd i Tinn 2.6.1921, død 7.1.2000. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april til mai 1945. Livstidsdom, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ruth Rognes

Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ole Rygh


Ivar Grande
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad