Hans Egeberg
Henry Rinnan
Sigurd RivrudRolf Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Sigurd Rivrud

Fødd i Tinn 2.6.1921, død 7.1.2000. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april til mai 1945. Livstidsdom, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Rolf RinnanSigurd Rivrud
Henry Rinnan
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad