Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ole Rygh
Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Fredrik Bergeen

Fødd i Oslo 17.11.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april-mai 1944 til februar 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære
Ole Rygh
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Martin Haugan

Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad