Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Sigurd RivrudArne Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Kitty Grande

Inga Lerfald
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Fredrik Bergeen

Fødd i Oslo 17.11.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april-mai 1944 til februar 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Inga Lerfald

Kitty Grande

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Arne EldøenSigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad