Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Arne Aagren
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ole Johan Rygh

Fødd 2.6.1920. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1944 til mai 1945. Dom 6 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Arne Aagren
Per Bergeen

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad