Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Kitty Grande
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ole Johan Rygh

Fødd 2.6.1920. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1944 til mai 1945. Dom 6 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Kitty Grande
Ole Rygh
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Aksel Mære

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad