Martin HauganAksel Mære
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Bergeen

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Olaus Salberg Hamrum

Fødd i Sparbu 29.11.1915, død 12.7.1947. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Per Bergeen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Aksel MæreMartin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad