Inga Lerfald
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Morten Mortensen

Fødd i Drammen 29.03.1920, død 26.11.1997. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til februar 1945. Dom 13 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ivar Grande
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad