Harry Hofstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan

Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Per Wiik
Morten Mortensen
Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Morten Mortensen

Fødd i Drammen 29.03.1920, død 26.11.1997. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til februar 1945. Dom 13 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Wiik
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan

Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad