Arne Eldøen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Morten Mortensen

Fødd i Drammen 29.03.1920, død 26.11.1997. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til februar 1945. Dom 13 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad