Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Martin Haugan

Fødd 21.7.1878. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til mai 1945. Dom 10 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad