Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Ivar Grande
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Aksel Mære

Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Martin Haugan

Fødd 21.7.1878. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til mai 1945. Dom 10 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen

Aksel Mære

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ivar Grande

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad