Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan

Kitty Grande
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Henry SkjelstadPer Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per WiikHenry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kitty Grande

Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad