Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad


Svein Syvertsen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Per Bergeen
Ivar Grande
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ivar Grande
Per Bergeen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Per Wiik
Svein Syvertsen


Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad