Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ivar Grande
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Per Wiik
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Martin Haugan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Martin Haugan
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Per Wiik
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad