Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve


Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Kitty Grande
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kitty Grande
Arne Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte


Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad