Rolf Sevaldsen

Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Arne Aagren
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Henry Rinnan
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Ruth Rognes


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Henry Rinnan

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson

Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad