Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Birger Olsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ruth Rognes
Svein Syvertsen

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl


Aksel Mære

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Aksel Mære


Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Birger Olsen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad