Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud

Arne Aagren
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Birger Olsen
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Arne Aagren

Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad