Harry Hofstad
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Aksel Mære
Arne Aagren

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad