Solveig Kleve
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen


Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen


Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Rinnan


Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg


Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad