Trond Kvaale
Per Bergeen
Egil Sivertsen

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen


Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg


Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Egil Sivertsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad