Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Arne Eldøen

Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Aagren
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Wiik
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad