Aksel Mære
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Ole Rygh
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry SkjelstadAlf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen AuneHenry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Martin Haugan
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ole Rygh

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad