Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande

Arne Eldøen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Arne Aagren

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Arne Aagren
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Arne Eldøen

Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad