Gisle Rinnan
Aksel Mære
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Kitty Grande
Rolf RinnanPer Wiik

Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Birger Olsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness

Per WiikRolf Rinnan
Kitty Grande
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad