Harry Hofstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Arne Aagren
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad


Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen


Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad