Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale

Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan


Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ole Rygh

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Ivar Grande
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Kitty Grande
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Kitty Grande

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus


Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik

Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad