Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen


Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen


Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan


Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen


Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Arne Aagren
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad