Martin Haugan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Henry Rinnan

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Kåre Martinsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen

Ivar Grande
Birger Olsen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Birger Olsen
Ivar Grande

Morten Mortensen
Kristian Randahl

Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Henry Rinnan
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad