Kristian Randahl

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kitty Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Kitty Grande
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ole Rygh

Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Harry Rønning
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad