Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Hans Egeberg
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad


Morten Mortensen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen


Harry Rønning
Inga Lerfald
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Harry Rønning


Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Morten Mortensen


Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad