Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ole Rygh
Per Bergeen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad