Harry Hofstad
Per Bergeen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karin Dillner Olsson

Karin Dillner Olsson vart fødd 26.7.1924. (1) Begge foreldra var svenske, men morfaren dreiv som grosserar i sild og fisk i Trondheim. Foreldra tok med seg jentungen til Stockholm da ho var seks år. I 1936 dødde mora, og tolvåringen vart sendt til Trondheim, til ei tante av mora. Ho var ivrig medlem av Nasjonal Samling og Karin Dillner Olsson vart innmeldt i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking hausten 1939.

I juni vart ho verva til Sonderabteilung Lola av Karl Dolmen, som var ein kjenning frå NSUF. I utgangspunktet skulle ho vera hushjelp og springe ærend. I august 1942 vart Karin Dillner Olsson sendt på det første agentoppdraget. Ho reiste til Molde for å kontakte motstandsmannen Thoralf Berg. Han vart seinare arrestert og avretta i fangeleiren på Falstad. Utover hausten gjennomførte ho tre reiser i Nord-Trøndelag. Størst konsekvensar fekk besøket hos brørne Rudolf og Johannes Rosten i Grong og turen til Rørvik i Vikna. Begge stadane var Henry Rinnan i startfasen av omfattande infiltrasjonsarbeid.

Under eit opphald i Stockholm for å besøke faren, gjorde ho i november 1942 eit mislykka forsøk på å infiltrere det norske eksilmiljøet. Dette skulle bli det siste oppdraget i felten, men våren 1943 var ho ein kort periode på lønningslistene for å hjelpe til med husarbeid.

I lagmannsretten vart Karin Dillner Olsson dømt til 4 års tvangsarbeid.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Falstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rudolf og Johannes Rosten
Sonderabteilung Lola
Thoralf Berg
Vikna
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Bergeen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad