Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ivar Grande

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen

Harry Rønning
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Per Wiik

Trond Kvaale
Arne Aagren

Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande

Arne Aagren
Trond Kvaale

Per Wiik
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Harry Rønning

Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Ivar Grande
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad