Henry Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ivar Grande

Per Bergeen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Morten Mortensen
Arne Aagren

Martin HauganRolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Rolf SevaldsenMartin Haugan

Arne Aagren
Morten Mortensen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Per Bergeen

Ivar Grande
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad