Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ole Rygh
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan


Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad


Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Ole Rygh
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad