Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Martin Haugan
Solveig Kleve

Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune

Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness

Solveig Kleve
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Hans Egeberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad