Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Arne Aagren
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Per Wiik
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Per Wiik


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Arne Aagren
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad