Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Harald Grøtte
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Harry Rønning
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Odd Urstrømmen


Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ivar Grande


Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Birger Olsen

Ingebrigt Østness

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harald Grøtte
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad