Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Inga Lerfald
Per Wiik
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Arne Aagren

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad