Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Harry Hofstad

Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan
Rolf Rinnan


Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik


Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen


Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ole Rygh


Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen

Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad