Per Asbjørn Erstad
Ingrid EldøenIvar Grande
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Birger Olsen
Per Bergeen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Bergeen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ivar GrandeIngrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad