Ole Rygh
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Martin Haugan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad