Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad