Martin Haugan
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen

Kristian Randahl
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kristian Randahl

Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad