Ivar Grande
Morten Mortensen
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad

Harry Rønning

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Harry Rønning

Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Morten Mortensen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad