Per Bergeen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve


Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg


Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas


Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Svein Syvertsen


Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad