Kitty Grande
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad


Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus


Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad