Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Aksel Mære
Harry Rønning
Martin Haugan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune


Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen


Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Per Bergeen

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Rønning
Aksel Mære
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Rolf Rinnan

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad