Trond Kvaale
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Per Wiik
Arne Eldøen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen


Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen


Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Per Wiik
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad