Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Morten Mortensen
Egil Sivertsen

Henry Rinnan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Per Wiik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Wiik

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Henry Rinnan

Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad