Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Kitty Grande
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen

Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Kitty Grande

Per Wiik
Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Karl Dolmen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad