Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Per Bergeen
Ruth Rognes

Kitty Grande
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande

Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad