Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad