Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ivar Grande
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ivar Grande
Harry Rønning
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Arne Aagren
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad