Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Arne Aagren
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harry Rønning
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad