Odd Urstrømmen

Morten Mortensen

Kitty Grande
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad


Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Ivar Grande
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ivar Grande

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud


Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Kitty Grande

Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad