Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad