Ingvar Aalberg

Aksel Mære

Kristian Randahl
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Ruth Rognes
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Martin Haugan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Martin Haugan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Ruth Rognes

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Kristian Randahl

Aksel Mære

Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad