Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Aksel Mære
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Ole Rygh
Birger Olsen

Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Ole Rygh

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Aksel Mære
Trond Kvaale
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad