Trond Kvaale
Martin Haugan

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære


Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Inga Lerfald

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Inga Lerfald
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen


Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Martin Haugan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad