Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen

Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Martin Haugan

Morten Mortensen
Henry Skjelstad

Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad