Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Henry Rinnan

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen


Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Svein Syvertsen


Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Henry Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad