Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære

Kristian Randahl
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg


Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune


Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Per Wiik
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kristian Randahl

Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ole Rygh
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad