Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Kitty GrandeInga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Inga LerfaldKitty Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Aagren
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad