Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Henry Rinnan

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Arne Aagren
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Arne Aagren

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Henry Rinnan

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad