Arne Aagren
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad