Aksel Mære
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Wiik
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen


Ingvar Aalberg

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Ingvar Aalberg


Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Per Wiik
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Inga Lerfald

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad