Arne Eldøen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ragnhild Strøm


Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen

Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingeborg Schjevik

Ingeborg Schjevik vart fødd i Trondheim 9.10.1923 og dødde på Inderøya 12.05.1945. Seksten år gammel meldte ho seg inn i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. I mai 1942 vart ho verva som agent av Henry Rinnan. Ho var meir eller mindre aktiv i miljøet omkring Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen. Trulig var ho agent eit års tid. I kortare perioder fungerte ho også som kontorhjelp.

Den siste tida var Ingeborg Schjevik forlova med bandemedlemmen Karl Dolmen. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg

På familiegrava på Tilfredshet kyrkjegard i Trondheim er det foto av tre søstre Schjevik: Anne (1933-41), Rønnaug (1927-1944) og Ingeborg. Faren Arthur Schjevik var i ein periode Henry Rinnans frisør og hadde salong i Nedre Bakklandet 78, ei adresse som no hører til i Innherredsveien. Familien budde i andre etasje. Det var berre Ingeborg som meldte seg inn i Nasjonal Samling. Rønnaug var i periodar ein del av det sosiale miljøet omkring Rinnanbanden, men aldri agent. Ho dødde av sjukdom hausten 1944.

Ingeborg Schjevik var skolevenninne av Gunnlaug Dundas og var den som i desember 1944 introduserte henne for Henry Rinnan.


Lenker frå denne sida:

Gunnlaug Dundas
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg


Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Birger Olsen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad