Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad