Ole Rygh
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad