Ruth Rognes
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Kitty Grande
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ivar Grande
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Per Wiik
Morten Mortensen
Martin Haugan
Aksel Mære
Birger Olsen


Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson


Birger Olsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Morten Mortensen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ivar Grande
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad