Harald Grøtte
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ivar Grande


Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Henry Rinnan
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Birger Olsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Henry Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen


Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad