Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm

Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg

Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad