Arne Aagren
Inga Lerfald

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Per Wiik
Birger Olsen
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie SørensenOdd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Odd Ivan BjerkanOlga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad