Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Ivar Grande
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ivar Grande
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad