Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Per Bergeen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Ingvar Aalberg

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad