Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen


Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff HalseHans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg SvendsenDyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen


Morten Mortensen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad