Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Inga Lerfald
Birger Olsen

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen

Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning

Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Birger Olsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad