Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Per Wiik
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Wiik
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad