Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Martin Haugan

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad


Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Henry Skjelstad


Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Martin Haugan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad