Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson


Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Per Wiik

Kåre Martinsen

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Kåre Martinsen

Per Wiik
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen


Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad