Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ivar Grande
Arne Eldøen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad