Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Inga Lerfald
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Inga Lerfald

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad