Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness


Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Wiik
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Per Wiik
Arne Aagren
Hans Egeberg

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen


Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad