Trond Kvaale
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan


Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas


Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad