Ivar Grande
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Harry Rønning
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad