Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Kitty Grande
Harry Rønning
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Kitty Grande
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Birger Olsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad