Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry SkjelstadSvein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein SyvertsenHenry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad