Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ole Rygh


Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning


Ole Rygh
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad