Per Bergeen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad


Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Alf Nilsen Aune

Fødd i Strinda, f. 6.7.1911. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til mai 1945. Dom 12 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren


Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harry Hofstad

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Per Bergeen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad