Trond Kvaale
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Aksel Mære

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Per Wiik
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Aksel Mære
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad