Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ivar Grande


Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ole Rygh
Per Wiik
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Wiik
Ole Rygh
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan


Ivar Grande
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad