Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan


Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness


Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad