Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Kitty Grande
Aksel Mære

Hans Egeberg

Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Hans Egeberg

Aksel Mære
Kitty Grande

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad