Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen


Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Birger Olsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Harry Rønning
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Aksel Mære
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas


Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad