Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Rolf Rinnan


Ruth Rognes
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Wiik

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Per Wiik
Harald Grøtte
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ruth Rognes


Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Arne Eldøen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad