Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Birger Olsen

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad