Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande

Birger Olsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Morten Mortensen


Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Arne Aagren

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kåre Martinsen


Morten Mortensen
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Birger Olsen

Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad