Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Ole Rygh
Solveig Kleve
Ivar Grande
Aksel Mære
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Arne Aagren
Kitty Grande
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ole Rygh


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad