Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve


Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Ivar Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ivar Grande

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen


Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad