Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen


Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Johannes Karlsen


Karl Dolmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen


Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen


Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad