Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve


Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen


Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad