Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Martin Haugan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Martin Haugan

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad