Johannes Karlsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad