Martin Haugan

Ruth Rognes
Karl Dolmen

Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Aksel Mære
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud

Karl Dolmen
Ruth Rognes

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad