Ivar Grande
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Birger Olsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Wiik

Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh

Per Wiik
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Birger Olsen

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad