Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen


Henry Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Kristian Randahl
Ole Rygh
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse


Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan


Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ole Rygh
Kristian Randahl

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Birger Olsen
Henry Rinnan


Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad