Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Per Wiik
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Per Wiik
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad