Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad