Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad