Arne Eldøen

Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Kitty Grande
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ole Rygh
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad