Ole Rygh
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Kitty Grande

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan


Harry Rønning
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Martin Haugan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Rønning


Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Kitty Grande
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad