Martin Haugan

Inga Lerfald

Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Kitty Grande

Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ivar Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Henry Rinnan

Kitty Grande
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen

Inga Lerfald

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad