Solveig Kleve
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Aksel Mære
Ole Rygh
Per Wiik
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Arne Aagren
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Arne Aagren

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Wiik
Ole Rygh
Aksel Mære

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Harry Rønning
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad