Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad