Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Ivar Grande


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Ivar Grande

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad