Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Aksel Mære

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Osvald Lyngstad


Harald Grøtte
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Harald Grøtte


Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Aksel Mære
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad