Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Per Wiik

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Bergeen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Per Wiik
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad