Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Henry Rinnan
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Henry Rinnan

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad