Solveig Kleve
Birger Olsen
Martin Haugan
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ole Rygh

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen


Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen


Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Ole Rygh
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Martin Haugan
Birger Olsen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad