Martin Haugan

Ivar Grande
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Arne Eldøen


Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen


Arne Eldøen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ivar Grande

Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad