Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Per Bergeen
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Per Bergeen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad