Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Hans Egeberg

Odd Urstrømmen

Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Bergeen

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Per Bergeen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Birger Olsen

Ragnhild Strøm
Martin Haugan

Odd Urstrømmen

Hans Egeberg

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad