Morten Mortensen

Inga Lerfald
Kitty Grande
Ivar Grande
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen

Aksel Mære
Martin Haugan

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Birger Olsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Martin Haugan
Aksel Mære

Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kitty Grande
Inga Lerfald

Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad