Rolf Rinnan
Ivar Grande
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Harry Rønning
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Harry Rønning

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Per Wiik
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Ivar Grande
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad