Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Trond Kvaale


Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen


Trond Kvaale
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud

Ivar Grande
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad