Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Hans Egeberg


Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Wiik
Harald Grøtte
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Rinnan

Fødd i Levanger 28.8.1925, død 30.8.1966. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå nyåret 1944 til mai 1945. Dom 3 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Harald Grøtte
Per Wiik
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Kitty Grande


Hans Egeberg

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad