Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Harry Rønning

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad