Ole Rygh
Birger Olsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Aagren
Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande
Arne Aagren
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Birger Olsen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad