Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Morten Mortensen
Arne Aagren
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen


Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen


Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad