Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen


Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve


Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg


Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen


Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad