Ole Rygh
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Arne Aagren
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad