Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte


Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ivar Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad


Per Bergeen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Per Bergeen


Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen


Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad