Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Arne Eldøen

Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Inga Lerfald
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen


Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Bergeen


Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning

Arne Eldøen

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad