Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Per Bergeen


Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud


Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad