Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kitty Grande
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karl Dolmen

Harald Grøtte

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingrid Eldøen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Harald Grøtte

Karl Dolmen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad