Aksel Mære

Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Hans Egeberg
Kitty Grande
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Kitty Grande
Hans Egeberg

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes

Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad