Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Kåre Martinsen

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Per Bergeen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad