Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad

Martin Haugan


Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ivar Grande

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Per Wiik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad


Martin Haugan

Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad