Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Aksel Mære
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad