Rolf Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Per Bergeen

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune


Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik


Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Per Wiik
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Per Bergeen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad