Ruth Rognes
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Ivar Grande
Harry Rønning

Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness


Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus


Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad

Harry Rønning
Ivar Grande
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad