Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad