Aksel Mære
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Henry Rinnan


Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh


Henry Rinnan
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad