Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Hans Egeberg


Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ruth Rognes

Harry Rønning
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Arne Aagren
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Arne Aagren

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Ingvar Aalberg


Hans Egeberg
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad