Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Per Wiik
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad