Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen


Kitty Grande
Arne Aagren

Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kåre Martinsen

Arne Aagren
Kitty Grande


Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad