Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Solveig Kleve
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Arne Aagren
Aksel Mære

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen


Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte


Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Aksel Mære
Arne Aagren
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad