Inga Lerfald
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Harry Hofstad

Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Arne Eldøen

Harry Hofstad

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad