Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ivar Grande
Kitty Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen


Birger Olsen

Karl Dolmen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen

Birger Olsen


Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kitty Grande
Ivar Grande
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad