Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan


Kåre Martinsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Kåre Martinsen


Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Per Wiik
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad