Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad


Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune


Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Aksel Mære
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad