Henry Rinnan

Ivar Grande
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness


Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg


Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ivar Grande

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad