Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Solveig Kleve
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Martin Haugan


Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning


Martin Haugan
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Solveig Kleve
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad