Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad