Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes

Ivar Grande
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ole Rygh

Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Martin Haugan

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Martin Haugan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan

Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ivar Grande

Ruth Rognes
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad