Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingrid Eldøen


Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Per Wiik
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Per Wiik
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen


Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Kristian Randahl

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad