Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ivar Grande
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ivar Grande
Ruth Rognes
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Aksel Mære

Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad