Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære

Arne Aagren
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Morten Mortensen
Johannes Karlsen


Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen


Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Arne Aagren

Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad