Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan


Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve

Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Kåre Martinsen


Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad