Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Solveig Kleve

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen


Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Birger Olsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Ragnhild Strøm


Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Solveig Kleve
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad