Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen


Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Kitty Grande
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Kitty Grande

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad


Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad