Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Hofstad


Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning


Harry Hofstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kitty Grande
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad