Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Martin Haugan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Ole Rygh
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen

Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Bergeen

Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ole Rygh
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Martin Haugan
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad