Harry Hofstad
Morten Mortensen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Ivar Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Birger Olsen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh

Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad