Harry Hofstad
Aksel Mære
Martin Haugan

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Aagren

Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen

Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Martin Haugan
Aksel Mære
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad