Ivar Grande
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen

Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad