Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Per Wiik
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Bergeen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Per Wiik

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad