Per Wiik

Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ivar Grande
Karl Dolmen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan

Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad