Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ivar Grande

Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Aagren
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Arne Aagren
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad