Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ivar Grande
Kitty Grande
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad