Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum


Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Aagren
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Ole Rygh
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad


Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad