Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik


Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson


Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Birger Olsen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ole Rygh
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad