Martin Haugan
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kitty Grande

Inga Lerfald

Osvald Lyngstad


Aksel Mære
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Harry Rønning

Ole Rygh
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ole Rygh

Harry Rønning
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære


Osvald Lyngstad

Inga Lerfald

Kitty Grande
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad