Birger Olsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad