Morten Mortensen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad


Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ivar Grande


Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad