Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Kristian Randahl

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad