Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad