Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Arne Eldøen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Per Bergeen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Per Bergeen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad