Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande

Arne Aagren
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen


Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh


Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Arne Aagren

Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad