Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Trond Kvaale
Martin Haugan
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen


Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg


Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen


Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan


Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Martin Haugan
Trond Kvaale

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad