Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Harry Rønning
Kristian Randahl
Kitty Grande

Inga Lerfald

Harald Grøtte
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Arne Aagren

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Per Wiik
Karl Dolmen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Wiik

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Arne Aagren
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Harald Grøtte

Inga Lerfald

Kitty Grande
Kristian Randahl
Harry Rønning
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad