Martin Haugan
Karl Dolmen
Per Wiik
Harry Hofstad


Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ole Rygh

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ivar Grande
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Ole Rygh
Solveig Kleve
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad


Harry Hofstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad