Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen


Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad