Arne Aagren


Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Martin Haugan

Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas


Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad