Ivar Grande
Gisle Rinnan

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Solveig Kleve
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Solveig Kleve
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Gisle Rinnan
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad