Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Martin Haugan

Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Johannes Karlsen

Martin Haugan
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad