Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Svein SyvertsenOdd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd UrstrømmenSvein Syvertsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad