Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad