Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ruth Rognes

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald

Per Wiik
Kitty Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Kitty Grande
Per Wiik

Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Ruth Rognes
Birger Olsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad