Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Ole Rygh

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Birger Olsen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte


Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness


Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Ole Rygh

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad