Egil Sivertsen
Birger Olsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Aksel Mære


Gisle Rinnan
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Arne Aagren
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Arne Aagren

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Gisle Rinnan


Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Birger Olsen
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad