Hans Egeberg
Harry Rønning

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Per Bergeen
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Per Bergeen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Harry Rønning
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad