Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Trond Kvaale
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Aksel Mære
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Trond Kvaale


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad