Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Aksel Mære
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Aksel Mære
Arne Aagren
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad