Henry Skjelstad

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Inga Lerfald

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Inga Lerfald
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad