Arne Eldøen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ole Rygh
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Per Wiik
Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad