Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Arne Aagren


Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ole Rygh
Aksel Mære

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Aksel Mære
Ole Rygh
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Martin Haugan


Arne Aagren

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad