Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ivar Grande
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Martin Haugan

Harry Hofstad

Henry Skjelstad

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Morten Mortensen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Morten Mortensen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Henry Skjelstad

Harry Hofstad

Martin Haugan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad