Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ivar Grande


Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen


Ivar Grande
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad