Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Martin Haugan

Ole Rygh
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Birger Olsen

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Per Wiik
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan


Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan


Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Per Wiik
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Birger Olsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Ole Rygh

Martin Haugan
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad