Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Harry Rønning

Per Wiik
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Per Wiik

Harry Rønning
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad