Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Arne Aagren
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Kitty Grande
Per Bergeen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Inga Lerfald
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Inga Lerfald
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Arne Aagren
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad