Ingeborg Schjevik

Kitty Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes


Arne Aagren
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Arne Aagren


Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kitty Grande

Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad