Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Martin Haugan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum

Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Wiik
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Per Wiik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune

Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Martin Haugan

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad