Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Harry Rønning
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ole Rygh
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik


Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Ruth Rognes

Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune

Ruth Rognes

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg


Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Harry Rønning
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad