Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Aksel Mære


Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum


Aksel Mære
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Arne Aagren
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad