Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne AagrenMorten Mortensen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Inga Lerfald

Hans Egeberg

Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas

Hans Egeberg

Inga Lerfald
Aksel Mære
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Morten MortensenArne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad