Harry Hofstad
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik

Kitty Grande
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kitty Grande

Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad