Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Ivar Grande
Martin Haugan
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Martin Haugan
Ivar Grande

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad