Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Harry Rønning
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness


Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen


Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Harry Rønning
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad