Aksel Mære
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Ole Rygh


Kitty Grande
Harry Rønning

Ivar Grande
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Per Wiik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Wiik

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ivar Grande

Harry Rønning
Kitty Grande


Ole Rygh

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad