Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen


Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen

Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen

Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale


Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Harry Hofstad

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad