Trond Kvaale
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Ole Rygh
Harry Rønning
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad