Johannes Karlsen


Kristian Randahl
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ivar Grande


Aksel Mære
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære


Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Kristian Randahl


Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad