Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Karl Dolmen


Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Arne Aagren
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson


Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad