Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Birger Olsen

Aksel Mære
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen


Svein Syvertsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen


Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Aksel Mære

Birger Olsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad