Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Martin Haugan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad