Morten Mortensen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Wiik

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Birger Olsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Kitty Grande
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Per Wiik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad