Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Per Wiik

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Kitty Grande


Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness


Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen


Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Egil Sivertsen


Kitty Grande
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Per Wiik
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad