Arne Eldøen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Hofstad

Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Martin Haugan

Harry Hofstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad