Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Morten Mortensen
Aksel Mære

Arne Aagren
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Arne Aagren

Aksel Mære
Morten Mortensen

Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad