Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Bergeen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Kristian Randahl

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Kristian Randahl

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Per Bergeen
Martin Haugan
Henry Rinnan

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad