Kristian Randahl
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Per Wiik
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Ivar Grande
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Rolf Sevaldsen


Harry Rønning
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Harry Rønning


Rolf Sevaldsen

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Aksel Mære
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ivar Grande
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Per Wiik
Ole Rygh
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad