Kristian Randahl
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Aksel Mære
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Hans Egeberg
Birger Olsen
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Per Wiik
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Svein Syvertsen

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Aksel Mære
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad