Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Henry Skjelstad

Svein Syvertsen


Harald Grøtte
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Birger Olsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Harald Grøtte


Svein Syvertsen

Henry Skjelstad

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad