Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Morten Mortensen


Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen


Morten Mortensen
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Per Wiik
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad