Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Gisle Rinnan

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Per Wiik
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Trond Kvaale
Per Wiik
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Martin Haugan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad