Arne Aagren

Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Ole Rygh
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kristian Randahl
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ole Rygh

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik

Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad