Hans Egeberg
Kitty Grande

Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse


Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Harry Hofstad


Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Kitty Grande
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad