Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Harry Rønning
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Henry Rinnan

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Harry Rønning
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad