Hans Egeberg
Arne Aagren
Arne Eldøen

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson


Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ivar Grande
Birger Olsen

Harald Grøtte

Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Martin Haugan

Harald Grøtte

Birger Olsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen


Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Arne Eldøen
Arne Aagren
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad