Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Per Bergeen
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Per Bergeen
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad