Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Per Wiik
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Wiik
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad