Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Arne Aagren

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve


Kitty Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kitty Grande


Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Per Wiik
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Arne Aagren
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad