Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Ruth Rognes

Morten Mortensen
Aksel Mære

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Aksel Mære
Morten Mortensen

Ruth Rognes

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad