Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kitty Grande
Solveig Kleve

Birger Olsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Ole Rygh

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Ole Rygh
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Birger Olsen

Solveig Kleve
Kitty Grande
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad