Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Aksel Mære


Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Kitty Grande
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Kitty Grande

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale


Aksel Mære
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad