Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen


Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Svein Syvertsen
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Martin Haugan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Martin Haugan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Svein Syvertsen

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Gisle Rinnan


Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad