Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas


Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Martin Haugan

Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik


Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad