Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Solveig Kleve
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Gisle Rinnan

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Gisle Rinnan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Solveig Kleve
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad