Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingeborg Schjevik

Ingeborg Schjevik vart fødd i Trondheim 9.10.1923 og dødde på Inderøya 12.05.1945. Seksten år gammel meldte ho seg inn i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. I mai 1942 vart ho verva som agent av Henry Rinnan. Ho var meir eller mindre aktiv i miljøet omkring Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen. Trulig var ho agent eit års tid. I kortare perioder fungerte ho også som kontorhjelp.

Den siste tida var Ingeborg Schjevik forlova med bandemedlemmen Karl Dolmen. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg

På familiegrava på Tilfredshet kyrkjegard i Trondheim er det foto av tre søstre Schjevik: Anne (1933-41), Rønnaug (1927-1944) og Ingeborg. Faren Arthur Schjevik var i ein periode Henry Rinnans frisør og hadde salong i Nedre Bakklandet 78, ei adresse som no hører til i Innherredsveien. Familien budde i andre etasje. Det var berre Ingeborg som meldte seg inn i Nasjonal Samling. Rønnaug var i periodar ein del av det sosiale miljøet omkring Rinnanbanden, men aldri agent. Ho dødde av sjukdom hausten 1944.

Ingeborg Schjevik var skolevenninne av Gunnlaug Dundas og var den som i desember 1944 introduserte henne for Henry Rinnan.


Lenker frå denne sida:

Gunnlaug Dundas
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Arne Eldøen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad