Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Kitty Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingeborg Schjevik

Ingeborg Schjevik vart fødd i Trondheim 9.10.1923 og dødde på Inderøya 12.05.1945. Seksten år gammel meldte ho seg inn i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. I mai 1942 vart ho verva som agent av Henry Rinnan. Ho var meir eller mindre aktiv i miljøet omkring Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen. Trulig var ho agent eit års tid. I kortare perioder fungerte ho også som kontorhjelp.

Den siste tida var Ingeborg Schjevik forlova med bandemedlemmen Karl Dolmen. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg

På familiegrava på Tilfredshet kyrkjegard i Trondheim er det foto av tre søstre Schjevik: Anne (1933-41), Rønnaug (1927-1944) og Ingeborg. Faren Arthur Schjevik var i ein periode Henry Rinnans frisør og hadde salong i Nedre Bakklandet 78, ei adresse som no hører til i Innherredsveien. Familien budde i andre etasje. Det var berre Ingeborg som meldte seg inn i Nasjonal Samling. Rønnaug var i periodar ein del av det sosiale miljøet omkring Rinnanbanden, men aldri agent. Ho dødde av sjukdom hausten 1944.

Ingeborg Schjevik var skolevenninne av Gunnlaug Dundas og var den som i desember 1944 introduserte henne for Henry Rinnan.


Lenker frå denne sida:

Gunnlaug Dundas
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ivar Grande
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad