Aksel Mære
Ruth Rognes

Kitty Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kitty Grande

Ruth Rognes
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad