Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse


Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Per Wiik


Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg


Per Wiik
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Trond Kvaale
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad


Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad