Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ole Rygh

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad