Kitty Grande
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Solveig Kleve

Ole Rygh
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ole Rygh

Solveig Kleve
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad