Henry Rinnan
Aksel Mære
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Morten Mortensen
Svein Syvertsen


Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren


Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad