Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Gisle Rinnan

Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Kitty Grande

Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Ivar Grande


Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen


Ivar Grande

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm

Kitty Grande

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen

Gisle Rinnan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad