Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen


Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve


Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Per Wiik
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Per Wiik
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale


Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud


Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad