Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg

Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren

Trond Kvaale

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen


Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad


Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Trond Kvaale

Arne Aagren
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud

Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad