Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad


Birger Olsen
Ivar Grande
Harald Grøtte

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen


Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm


Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Harald Grøtte
Ivar Grande
Birger Olsen


Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad