Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad