Henry Skjelstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande

Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad