Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Per Wiik

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Per Wiik
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad