Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud


Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Wiik
Ruth Rognes
Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen


Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen


Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve
Ruth Rognes
Per Wiik
Harald Grøtte
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas


Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad