Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Arne Aagren
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen

Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad