Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Martin Haugan

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness


Arne Aagren
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Arne Aagren


Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Martin Haugan

Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad