Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Aksel Mære
Birger Olsen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen


Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Harry Hofstad

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Harry Hofstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen


Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Birger Olsen
Aksel Mære
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad