Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Arne Aagren
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Aksel Mære
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Karl Dolmen

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Harry Hofstad

Fødd i Trondheim 7.10.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Karl Dolmen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Aksel Mære

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes
Arne Aagren
Ivar Grande
Martin Haugan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ole Rygh
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad