Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Johannes Karlsen


Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen


Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Solveig Kleve
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad