Martin Haugan

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Birger Olsen

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Per Wiik

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Per Wiik
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Birger Olsen

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad