Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen


Kristian Randahl
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Svein Syvertsen


Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik


Svein Syvertsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Kristian Randahl


Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad