Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad