Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen


Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Birger Olsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Ole Rygh

Per Bergeen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Wiik

Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Per Wiik
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Per Bergeen

Ole Rygh
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Birger Olsen

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen


Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad