Per Wiik
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Arne Aagren
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad