Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Gisle Rinnan

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Aksel Mære
Per Wiik
Birger Olsen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Berg Svendsen

Fødd i Beitstad 26.1.1910. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars til tidlig på sommaren 1942. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Kitty Grande
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Birger Olsen
Per Wiik
Aksel Mære
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Gisle Rinnan

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad