Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Aksel Mære
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Berg Svendsen

Fødd i Beitstad 26.1.1910. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars til tidlig på sommaren 1942. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Aksel Mære
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Per Wiik
Ingeborg Schjevik


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad