Ivar Grande
Per Bergeen
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Berg Svendsen

Fødd i Beitstad 26.1.1910. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars til tidlig på sommaren 1942. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad