Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad


Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Berg Svendsen

Fødd i Beitstad 26.1.1910. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars til tidlig på sommaren 1942. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren


Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad