Per Wiik
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen

Kitty Grande
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Henry Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Kitty Grande

Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad