Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Ole Rygh
Harry Rønning


Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ivar Grande

Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen


Harry Rønning
Ole Rygh

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad