Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Kitty Grande
Harry Hofstad
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud


Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen


Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Harry Hofstad
Kitty Grande

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Per Bergeen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad