Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Kitty Grande
Harry Rønning
Karl Dolmen

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Karl Dolmen
Harry Rønning
Kitty Grande

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad