Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Per Wiik
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Karl Dolmen
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Per Wiik

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad