Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad


Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Martin Haugan
Ragnhild Strøm


Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad