Birger Olsen
Per Bergeen
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Martin Haugan
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Solveig Kleve

Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren


Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.


Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Martin Haugan
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Birger Olsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad