Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan

Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ruth Rognes

Inga Lerfald

Kitty Grande
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Kitty Grande

Inga Lerfald

Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad