Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale

Ivar Grande
Arne Eldøen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ruth Rognes

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Ruth Rognes
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Morten Mortensen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ivar Grande

Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Aksel Mære

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad