Arne Eldøen
Harry Hofstad

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Per Wiik
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Per Wiik

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Inga Lerfald
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Harry Hofstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad