Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Morten Mortensen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Morten Mortensen

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad