Harry Rønning
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Karl Dolmen


Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Ruth Rognes
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen


Karl Dolmen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad