Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Harry Rønning


Trond Kvaale
Ivar Grande

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Solveig Kleve
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Solveig Kleve

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Ivar Grande
Trond Kvaale


Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad