Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Bergeen

Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kitty Grande

Per Bergeen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad