Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Trond Kvaale

Harry Rønning
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Harry Rønning

Trond Kvaale
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad