Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Per Wiik
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Morten Mortensen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Rønning
Per Wiik
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad