Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan

Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Solveig Kleve


Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Per Bergeen

Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Bergeen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen


Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale

Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad