Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Karl Dolmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Hans Egeberg

Per Bergeen

Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad

Per Bergeen

Hans Egeberg

Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karl Dolmen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad