Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Wiik
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Aksel Mære

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh

Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Inga LerfaldPer Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per BergeenInga Lerfald
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Aksel Mære
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad