Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Martin Haugan

Birger Olsen
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Birger Olsen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Aksel Mære
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad