Ole Rygh
Harry Rønning
Ivar Grande
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan

Arne Aagren
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Henry Rinnan


Inga Lerfald
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Inga Lerfald


Henry Rinnan
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Arne Aagren

Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Harry Rønning
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad