Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Svein Syvertsen

Fødd 16.03.1918, død 9.11.1997. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1942 til januar 1943. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harry Hofstad

Gisle Rinnan

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Harald Grøtte
Harry Rønning
Birger Olsen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad