Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Per Wiik
Birger Olsen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad


Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Solveig Kleve


Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Svein Syvertsen

Fødd 16.03.1918, død 9.11.1997. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1942 til januar 1943. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg


Solveig Kleve
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm


Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Arne Aagren
Birger Olsen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad