Arne Eldøen

Kitty Grande
Aksel Mære
Birger Olsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Sigurd Rivrud

Fødd i Tinn 2.6.1921, død 7.1.2000. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april til mai 1945. Livstidsdom, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Kitty Grande

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad