Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan


Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Sigurd Rivrud

Fødd i Tinn 2.6.1921, død 7.1.2000. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april til mai 1945. Livstidsdom, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren


Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad