Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Arne Aagren
Per Bergeen
Inga Lerfald

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Sigurd Rivrud

Fødd i Tinn 2.6.1921, død 7.1.2000. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april til mai 1945. Livstidsdom, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Inga Lerfald
Per Bergeen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad