Henry Skjelstad
Per Wiik
Ole Rygh
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Hans EgebergRagnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Ragnhild StrømHans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Wiik
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad