Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ruth Rognes


Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Solveig Kleve


Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Aagren
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Rolf Rinnan
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Rolf Rinnan

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Hans Egeberg


Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Trond Kvaale


Ruth Rognes
Harald Grøtte
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad