Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad