Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ruth Rognes

Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Ivar Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Aksel Mære

Ruth Rognes

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad