Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ole Rygh

Martin Haugan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan

Ole Rygh
Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad