Arne Eldøen
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Bergeen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kåre Martinsen


Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen


Kåre Martinsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Solveig Kleve
Per Bergeen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Arne Eldøen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad