Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad