Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad