Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Harry Rønning

Solveig Kleve
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Per Bergeen


Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune


Per Bergeen
Ivar Grande
Aksel Mære
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Solveig Kleve

Harry Rønning

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad