Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan


Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kitty Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Solveig Kleve
Harald Grøtte


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen

Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen

Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Harald Grøtte
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas


Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad