Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve

Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen


Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen


Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl

Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad