Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Birger Olsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry SkjelstadKarl Dolmen
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Karl DolmenHenry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Birger Olsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Bergeen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad