Arne Eldøen
Harry Rønning

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Bergeen

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Trond KvaaleArne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne AagrenTrond Kvaale
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Per Bergeen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Harry Rønning
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad