Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Aksel Mære
Ivar Grande
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ivar Grande
Aksel Mære
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad