Johannes Karlsen

Martin Haugan
Kåre Martinsen

Per Wiik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Ole Rygh
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Wiik

Kåre Martinsen
Martin Haugan

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad