Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Per Bergeen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad