Inga Lerfald
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad


Kitty Grande
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas


Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus


Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Kitty Grande


Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Ivar Grande
Arne Eldøen
Aksel Mære
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad