Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune


Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Ole Rygh
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ole Rygh

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte


Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad