Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Egeberg

Kristian RandahlHarry Rønning
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Arne Aagren
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Rinnan

Fødd i Levanger 28.8.1925, død 30.8.1966. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå nyåret 1944 til mai 1945. Dom 3 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Arne Aagren

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Harry RønningKristian Randahl

Hans Egeberg
Kitty Grande
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad