Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Wiik
Ivar Grande

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Aksel Mære
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ruth Rognes

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Rinnan

Fødd i Levanger 28.8.1925, død 30.8.1966. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå nyåret 1944 til mai 1945. Dom 3 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ruth Rognes
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ivar Grande
Per Wiik
Martin Haugan
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad