Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen

Inga Lerfald

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Rinnan

Fødd i Levanger 28.8.1925, død 30.8.1966. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå nyåret 1944 til mai 1945. Dom 3 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad