Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ole Rygh
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Rinnan

Fødd i Levanger 28.8.1925, død 30.8.1966. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå nyåret 1944 til mai 1945. Dom 3 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad