Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen

Kristian Randahl


Kitty Grande

Henry Rinnan
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Rinnan

Fødd i Levanger 28.8.1925, død 30.8.1966. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå nyåret 1944 til mai 1945. Dom 3 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Henry Rinnan

Kitty Grande


Kristian Randahl

Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad