Olga Marie SørensenDyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Inga Lerfald

Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ragnhild Strøm

Ragnhild Strøm («Vesla») vart fødd i Trondheim 10.8.1915 og dødde i Snåsa 14.4.1986. Mora dødde da jentungen var fire år. Resten av oppveksten budde ho dels hos faren, dels hos tante Hilda i Ogndal ved Steinkjer. Etter fullført sjuårig folkeskole gjekk Ragnhild Strøm i lære som sydame. Ho vart medlem av Nasjonal Samling 1. september 1941.

Kvinna med kallenamnet «Vesla» vart verva av Henry Rinnan i februar 1942 til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Mens Bjarne Jenshus og Ingvar Aalberg infiltrerte ei gruppe flyktningar i Ålesund, fungerte Ragnhild Strøm som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund lét Ragnhild Strøm seg overtale til nye oppdrag som hemmelig agent. Våren 1942 gjennomførte ho reiser med Hurtigruta til Bodø og Bergen, den siste saman med venninna Marie Arentz. Det vart etablert kontakt med jøssingar som trudde at dei arbeidde for den ekte motstandsrørsla. Slike vart kalla negative agentar.

Utover våren vart Ragnhild Strøm meir og meir motvillig til å drive med dette arbeidet, og i slutten av mai fekk ho slutte som agent.

I lagmannsretten vart Ragnhild Strøm dømt til tvangsarbeid på livstid. Høgsterett sette ned straffa til 20 år.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Jøssingar
Karin Dillner Olsson
Marie Arentz
Nasjonal Samling
Negative agentar
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Aksel Mære
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl

Inga Lerfald

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff HalseOlga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad