Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Kitty Grande
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan


Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Trond KvaaleIngvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ragnhild Strøm

Ragnhild Strøm («Vesla») vart fødd i Trondheim 10.8.1915 og dødde i Snåsa 14.4.1986. Mora dødde da jentungen var fire år. Resten av oppveksten budde ho dels hos faren, dels hos tante Hilda i Ogndal ved Steinkjer. Etter fullført sjuårig folkeskole gjekk Ragnhild Strøm i lære som sydame. Ho vart medlem av Nasjonal Samling 1. september 1941.

Kvinna med kallenamnet «Vesla» vart verva av Henry Rinnan i februar 1942 til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Mens Bjarne Jenshus og Ingvar Aalberg infiltrerte ei gruppe flyktningar i Ålesund, fungerte Ragnhild Strøm som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund lét Ragnhild Strøm seg overtale til nye oppdrag som hemmelig agent. Våren 1942 gjennomførte ho reiser med Hurtigruta til Bodø og Bergen, den siste saman med venninna Marie Arentz. Det vart etablert kontakt med jøssingar som trudde at dei arbeidde for den ekte motstandsrørsla. Slike vart kalla negative agentar.

Utover våren vart Ragnhild Strøm meir og meir motvillig til å drive med dette arbeidet, og i slutten av mai fekk ho slutte som agent.

I lagmannsretten vart Ragnhild Strøm dømt til tvangsarbeid på livstid. Høgsterett sette ned straffa til 20 år.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Jøssingar
Karin Dillner Olsson
Marie Arentz
Nasjonal Samling
Negative agentar
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Birger Olsen
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar AalbergTrond Kvaale
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas


Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Kitty Grande
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad