Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Eldøen


Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ragnhild Strøm

Ragnhild Strøm («Vesla») vart fødd i Trondheim 10.8.1915 og dødde i Snåsa 14.4.1986. Mora dødde da jentungen var fire år. Resten av oppveksten budde ho dels hos faren, dels hos tante Hilda i Ogndal ved Steinkjer. Etter fullført sjuårig folkeskole gjekk Ragnhild Strøm i lære som sydame. Ho vart medlem av Nasjonal Samling 1. september 1941.

Kvinna med kallenamnet «Vesla» vart verva av Henry Rinnan i februar 1942 til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Mens Bjarne Jenshus og Ingvar Aalberg infiltrerte ei gruppe flyktningar i Ålesund, fungerte Ragnhild Strøm som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund lét Ragnhild Strøm seg overtale til nye oppdrag som hemmelig agent. Våren 1942 gjennomførte ho reiser med Hurtigruta til Bodø og Bergen, den siste saman med venninna Marie Arentz. Det vart etablert kontakt med jøssingar som trudde at dei arbeidde for den ekte motstandsrørsla. Slike vart kalla negative agentar.

Utover våren vart Ragnhild Strøm meir og meir motvillig til å drive med dette arbeidet, og i slutten av mai fekk ho slutte som agent.

I lagmannsretten vart Ragnhild Strøm dømt til tvangsarbeid på livstid. Høgsterett sette ned straffa til 20 år.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Jøssingar
Karin Dillner Olsson
Marie Arentz
Nasjonal Samling
Negative agentar
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan


Arne Eldøen
Henry Rinnan
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad