Martin Haugan
Aksel Mære
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Kristian Randahl
Kitty Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ragnhild Strøm

Ragnhild Strøm («Vesla») vart fødd i Trondheim 10.8.1915 og dødde i Snåsa 14.4.1986. Mora dødde da jentungen var fire år. Resten av oppveksten budde ho dels hos faren, dels hos tante Hilda i Ogndal ved Steinkjer. Etter fullført sjuårig folkeskole gjekk Ragnhild Strøm i lære som sydame. Ho vart medlem av Nasjonal Samling 1. september 1941.

Kvinna med kallenamnet «Vesla» vart verva av Henry Rinnan i februar 1942 til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Mens Bjarne Jenshus og Ingvar Aalberg infiltrerte ei gruppe flyktningar i Ålesund, fungerte Ragnhild Strøm som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund lét Ragnhild Strøm seg overtale til nye oppdrag som hemmelig agent. Våren 1942 gjennomførte ho reiser med Hurtigruta til Bodø og Bergen, den siste saman med venninna Marie Arentz. Det vart etablert kontakt med jøssingar som trudde at dei arbeidde for den ekte motstandsrørsla. Slike vart kalla negative agentar.

Utover våren vart Ragnhild Strøm meir og meir motvillig til å drive med dette arbeidet, og i slutten av mai fekk ho slutte som agent.

I lagmannsretten vart Ragnhild Strøm dømt til tvangsarbeid på livstid. Høgsterett sette ned straffa til 20 år.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Jøssingar
Karin Dillner Olsson
Marie Arentz
Nasjonal Samling
Negative agentar
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Per Wiik
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad