Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Arne Eldøen


Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Birger Olsen
Kitty Grande
Per Wiik
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ragnhild Strøm

Ragnhild Strøm («Vesla») vart fødd i Trondheim 10.8.1915 og dødde i Snåsa 14.4.1986. Mora dødde da jentungen var fire år. Resten av oppveksten budde ho dels hos faren, dels hos tante Hilda i Ogndal ved Steinkjer. Etter fullført sjuårig folkeskole gjekk Ragnhild Strøm i lære som sydame. Ho vart medlem av Nasjonal Samling 1. september 1941.

Kvinna med kallenamnet «Vesla» vart verva av Henry Rinnan i februar 1942 til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Mens Bjarne Jenshus og Ingvar Aalberg infiltrerte ei gruppe flyktningar i Ålesund, fungerte Ragnhild Strøm som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund lét Ragnhild Strøm seg overtale til nye oppdrag som hemmelig agent. Våren 1942 gjennomførte ho reiser med Hurtigruta til Bodø og Bergen, den siste saman med venninna Marie Arentz. Det vart etablert kontakt med jøssingar som trudde at dei arbeidde for den ekte motstandsrørsla. Slike vart kalla negative agentar.

Utover våren vart Ragnhild Strøm meir og meir motvillig til å drive med dette arbeidet, og i slutten av mai fekk ho slutte som agent.

I lagmannsretten vart Ragnhild Strøm dømt til tvangsarbeid på livstid. Høgsterett sette ned straffa til 20 år.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Jøssingar
Karin Dillner Olsson
Marie Arentz
Nasjonal Samling
Negative agentar
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Bergeen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Per Wiik
Kitty Grande
Birger Olsen

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg


Arne Eldøen

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad