Solveig Kleve
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Eldøen


Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande


Arne Eldøen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad