Martin Haugan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Morten Mortensen

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik


Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh


Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad