Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harald GrøtteKarin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Karin Dillner OlssonHarald Grøtte
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad