Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve


Ivar Grande
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ivar Grande


Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad