Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum


Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh

Ruth Rognes
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ivar Grande


Arne Aagren
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm


Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik


Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Arne Aagren


Ivar Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes

Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen


Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Martin Haugan
Birger Olsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad