Henry Rinnan

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Ivar Grande

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Ivar Grande

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad