Ole Rygh
Ragnhild Strøm


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Aksel Mære
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Aksel Mære

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Ragnhild Strøm
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad