Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Kåre Martinsen
Ivar Grande

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Per Wiik
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Wiik

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Ivar Grande
Kåre Martinsen

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad