Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad