Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Ivar Grande

Kitty Grande
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Aksel Mære


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Aksel Mære
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande

Ivar Grande

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad