Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen


Johannes Karlsen
Per Wiik
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Kitty Grande
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Per Wiik
Johannes Karlsen


Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad