Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Per Bergeen
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Osvald Lyngstad


Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune


Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Per Bergeen
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad