Kristian Randahl
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ivar Grande
Aksel Mære

Morten Mortensen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Morten Mortensen

Aksel Mære
Ivar Grande
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad