Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Harry Hofstad

Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen

Harry Hofstad
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad