Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Per Wiik

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Per Wiik
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad