Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Birger Olsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Martin Haugan

Kitty Grande
Harald Grøtte

Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Arne Aagren
Bjarne Jenshus

Harald Grøtte
Kitty Grande

Martin Haugan
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ruth Rognes
Birger Olsen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad