Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad