Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum


Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve


Harald Grøtte
Per Wiik
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ivar Grande

Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Per Wiik
Harald Grøtte


Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus


Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad