Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Aksel Mære
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan


Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Per Wiik
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Per Wiik
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen


Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Aksel Mære

Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad