Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad