Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Aksel Mære
Martin Haugan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness
Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik
Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Martin Haugan
Aksel Mære
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Harry Rønning
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad