Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Per Wiik

Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Wiik
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad