Martin Haugan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Kitty Grande

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Kitty Grande

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad