Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad