Arne Aagren

Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ole Rygh

Inga Lerfald
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ivar Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Ivar Grande
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Inga Lerfald

Ole Rygh
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl

Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad