Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad


Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen


Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Aksel Mære
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan


Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik


Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad