Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Aksel Mære

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Aksel Mære

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Kitty Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad