Trond Kvaale
Arne Eldøen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Per Wiik
Henry Rinnan

Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Egil Sivertsen

Henry Rinnan
Per Wiik
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Birger Olsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad