Rolf Rinnan

Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Egil Sivertsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Egil Sivertsen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg

Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad