Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Aksel Mære
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Birger Olsen

Karl Dolmen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Karl Dolmen

Birger Olsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Aksel Mære
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad