Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ivar Grande

Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Per Wiik
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Birger Olsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Solveig Kleve

Ivar Grande
Arne Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad