Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Inga Lerfald

Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen

Inga Lerfald
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad