Per Wiik
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen


Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Arne Aagren
Karl Dolmen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve


Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Per Wiik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad