Ivar Grande
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ruth Rognes
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Ruth Rognes
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad