Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Ole Rygh
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen

Kitty Grande
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Per Wiik
Birger Olsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Aksel Mære
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Hans Egeberg


Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen


Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Aksel Mære
Kristian Randahl
Arne Aagren
Birger Olsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Kitty Grande

Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ole Rygh
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad