Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Kitty Grande

Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen

Kitty Grande
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad