Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Aksel Mære
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness


Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Birger Olsen

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Birger Olsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad


Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Per Wiik
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad