Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik


Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Kitty Grande

Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Hans Egeberg
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh

Kitty Grande
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum


Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad