Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Per Wiik
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan


Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Fredrik Bergeen

Fødd i Oslo 17.11.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april-mai 1944 til februar 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg


Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad