Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen


Ivar Grande
Ruth Rognes
Aksel Mære

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Rolf Rinnan

Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Fredrik Bergeen

Fødd i Oslo 17.11.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april-mai 1944 til februar 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rolf Rinnan

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Aksel Mære
Ruth Rognes
Ivar Grande


Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad