Ole Rygh
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad


Bjarne Jenshus

Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Osvald Lyngstad

Fødd i Kristiansund 4.11.1922. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til mai 1945. Dom livsvarig.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Trond Kvaale

Bjarne Jenshus


Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad