Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Kitty Grande
Per Bergeen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Birger Olsen
Ole Rygh

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Ivar Grande

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Osvald Lyngstad

Fødd i Kristiansund 4.11.1922. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til mai 1945. Dom livsvarig.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Ivar Grande

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Ole Rygh
Birger Olsen
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad