Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad


Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Osvald Lyngstad

Fødd i Kristiansund 4.11.1922. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til mai 1945. Dom livsvarig.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen


Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad