Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ivar Grande


Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Rønning
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Per Wiik
Ruth Rognes


Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Osvald Lyngstad

Fødd i Kristiansund 4.11.1922. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til mai 1945. Dom livsvarig.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen


Ruth Rognes
Per Wiik
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harry Rønning
Kitty Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad


Ivar Grande
Hans Egeberg
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad