Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Ivar Grande


Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Arne Aagren
Per Wiik

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ole Johan Rygh

Fødd 2.6.1920. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1944 til mai 1945. Dom 6 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Per Wiik
Arne Aagren
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse


Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad